JuraTrade – Global Online Broker

Allianz: Kết quả kinh doanh xuất sắc

Tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản của Đức Allianz SE đã công bố kết quả kinh doanh cả năm cao kỷ lục, và quyết định tăng hơn 20% giá trị cổ tức đồng thời triển khai một chương trình mua lại cổ phiếu mới với tổng vốn lên đến 1 tỷ EUR.

Kết quả kinh doanh 2023 cao kỷ lục

Cả năm 2023:

Xét cho cả năm, tổng khối lượng kinh doanh đã tăng 5.5% lên thành 161.7 tỷ EUR, được hỗ trợ bởi hiệu ứng giá và khối lượng tích cực trong hoạt động kinh doanh tài sản và tai nạn, đồng thời hỗ trợ bù đắp một phần khi doanh thu của đơn vị quản lý tài sản giảm.

Lợi nhuận kinh doanh năm 2023 tổng đạt 14.7 tỷ EUR, tăng 6.7% so với năm trước, chủ yếu nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của bộ phận bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Thu nhập ròng lõi (core net income) của cổ đông tăng 30.3%, đạt 9.1 tỷ EUR.

Triển vọng kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận

Giám đốc tài chính Claire-Marie Coste-Lepoutre cho biết: “Chúng tôi đã có một năm kỷ lục khác, và các phân khúc kinh doanh đều kết năm với kết quả cao hơn hoặc gần bằng với mức giữa khoảng mục tiêu lợi nhuận kinh doanh đề ra.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc tạo ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn và bền vững cho toàn bộ các bên liên quan, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của công ty. Chúng tôi bước vào năm 2024 với sự tự tin và mục tiêu lợi nhuận kinh doanh cả năm sẽ là 14.8 tỷ EUR, có thêm hoặc bớt 1 tỷ EUR.”

Công ty đã tuyên bố giá trị cổ tức năm 2023 là 13.80 EUR cho mỗi cổ phiếu, tăng 21.1% so với mức 11.40 EUR của năm tài chính trước đó, đồng thời tỷ lệ thanh toán cũng được nâng lên tới 60% thay vì 50% như trước đây. Allianz là một trong những công ty chi trả cổ tức cao nhất trong nhóm DAX (nhóm 40 công ty blue-chip lớn của Đức, giao dịch trên sàn chứng khoán Frankfurt), với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10% trong vòng 10 năm qua.

Allianz: kết quả kinh doanh xuất sắc, quyết định gia tăng giá trị cổ đông

Biểu đồ: Cổ tức hàng năm của Allianz SE (nguồn: Allianz)

Chương trình mua lại cổ phiếu mới cũng đã được Hội đồng quản trị của Allianz SE thông qua. Theo đó, ngân sách tài trợ cho chương trình này là 1 tỷ EUR, chương trình sẽ bắt đầu từ đầu tháng 3/2024 và dự tính kết thúc vào ngày 31/12/2024 là chậm nhất. Toàn bộ số cổ phiếu được Allianz SE mua lại sẽ bị hủy sau đó.

————————————————————–

Thông tin liên hệ:

🌐 Website: https://juratrade.com/

📩 Email: [email protected]

☎️ Hotline: 1900 277266