JuraTrade – Global Online Broker

Cổ phiếu FS KKR Capital có phải khoản đầu tư xứng đáng?

FS KKR Capital (NYSE: FSK) đã duy trì thành tích trả cổ tức ổn định kể từ năm 2014. Cổ tức hiện được phân phối hàng quý. 

Cổ phiếu FS KKR Capital: Sự bổ sung lý tưởng vào danh mục đầu tư của bạn

FS KKR Capital là công ty phát triển kinh doanh giao dịch công khai (BDC) hàng đầu, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tín dụng tùy chỉnh cho các công ty tư nhân tầm trung ở Mỹ.

Cổ phiếu FS KKR Capital: Sự bổ sung lý tưởng vào danh mục đầu tư của bạn

Kết quả kinh doanh khả quan

  • Trong quý III/2023, FSK báo cáo tổng thu nhập đầu tư là 465 triệu USD, tăng từ 411 triệu USD cùng kỳ năm 2022.
  • Thu nhập đầu tư ròng trước thuế ở mức 234 triệu USD, trong khi mức tăng tài sản ròng từ hoạt động kinh doanh là 265 triệu USD, tương đương 0,95 USD/cổ phiếu.
  • Giá trị tài sản ròng tăng khoảng 1% so với quý II/2023.
  • Tổng tài sản là 15,38 tỷ USD, với tổng nợ phải trả là 8,41 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu phổ thông vào cuối kỳ là 24,89 USD.
  • Công ty tuyên bố tổng mức phân phối trong quý IV/2023 là 0,75 USD/cổ phiếu.
  • Các khoản phân phối đặc biệt bổ sung với tổng trị giá 0,10 USD/cổ phiếu sẽ được thanh toán thành hai đợt bằng nhau (0,05 USD) trong tháng 2/2024 và tháng 5/2024.
  • Tổng giá trị hợp lý của các khoản đầu tư ở mức 14,66 tỷ USD.

Điều gì khiến cổ phiếu FS KKR Capital trở nên hấp dẫn?

FS KKR Capital chủ yếu đầu tư vào nợ ở các công ty tư nhân, thị trường trung bình ở Mỹ. Những công ty như FS KKR Capital có thu nhập hàng năm trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) từ 25 triệu USD đến 100 triệu USD. Họ chủ yếu phục vụ các công ty có thị trường trung bình vì tin rằng các tổ chức tài chính truyền thống bỏ qua các công ty này để ủng hộ các doanh nghiệp lớn hơn, lâu đời hơn.

FS KKR Capital đặt mục tiêu áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với các khoản đầu tư của mình. Họ đầu tư vào các công ty có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành có lợi nhuận và tạo ra dòng tiền tốt. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư vào đội ngũ quản lý có thành tích thành công vượt trội. 

Tóm lại, FS KKR Capital là một công ty tài chính có lợi nhuận khá và mang lại cổ tức lớn cho các nhà đầu tư. Đây là một trong những cổ phiếu chia cổ tức hàng đầu hiện có. Tỷ suất cao 12,79% khiến FS KKR trở thành một cổ phiếu cổ tức có tỷ suất cổ tức cực cao hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thu nhập sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan. 

Xem thêm: Trước IPO, Reddit ghi nhận doanh thu tăng 20% nhưng chưa lãi

Hợp tác với chúng tôi trong hành trình hướng tới một tương lai thịnh vượng và để các khoản đầu tư của bạn trở thành dòng tiền sinh lợi hiệu quả. Liên hệ với JuraTrade tại:

Website: https://juratrade.com/

Facebook: @JuraTradevietnam

Email: [email protected]

Hotline 1900277266